Bygning

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag.

Ruiner og ruinkonservering

Ruiner er en viktig del av den norske kulturarven. Å bevare dem best mulig gir spesielle utfordringer.

Arkitektur- og kulturhistoriske verdivurderinger

NIKU sikrer at de kulturhistoriske verdiene i bygninger og i bygningsmiljøer blir ivaretatt og at verneverdige bygninger videreutviklet på best mulig måte.

Kirker: verdivurdering, analyse og forvaltning

NIKU tilbyr verdi-, tilstands- og skadevurderinger av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Overvåking av verneverdige bygninger

NIKU tilbyr overvåking av verneverdige bygninger for å blant annet avdekke nedbrytingsfenomener.

Kulturhistorisk stedsanalyse

NIKU har kompetanse på kulturhistorisk stedsanalyse for landskap, byer og steder, og utfører dette på oppdrag fra blant annet kommuner og fylkeskommuner.

Bygningsmiljø og kulturminner

NIKU vurderer byer og tettsteders kulturhistoriske verdier, setter dem i kontekst og foreslår foreslår velbegrunnede utviklingsmuligheter.

Klimaendringer og kulturminner

Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven

Dokumentasjon av bygninger og anlegg

NIKU tilbyr dokumentasjon og oppmåling av bygninger med tradisjonelle, manuelle metoder og med digital skanning, fotodokumentasjon og rektifisering av foto.

Forvaltning av kulturarven

NIKU utarbeider forvaltningsplaner som letter vedlikeholdsprosesser. Vi utfører også analyser som viser konsekvenser av ulike typer planlagte endringer samt mulighetsstudier.

Klimagassberegning av bygninger

NIKU tilbyr rådgivning og prosjektgjennomføring av livsløpsanalyser ved transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger.

Annika Haugen

Kontakt oss

Annika er avdelingsleder for bygningsavdelingen

Kontakt Annika

Prosjekter

Noen av oppdragsprosjektene vi har gjennomført

Forskningsprosjekter

Her er noen av forskningsprosjektene vi er involvert i.

Siste nytt