Bygning

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag.

Ruiner og ruinkonservering

Ruiner er en viktig del av den norske kulturarven. Å bevare dem best mulig gir spesielle utfordringer.

Arkitektur- og kulturhistoriske verdivurderinger

NIKU sikrer at de kulturhistoriske verdiene i bygninger og i bygningsmiljøer blir ivaretatt og at verneverdige bygninger videreutviklet på best mulig måte.

Verdivurdering og kartlegging av kirkekunst og kirkeinventar

NIKU har kunnskap om kirkekunst, inventar og kalkmalerier i norske kirker.

Overvåking av verneverdige bygninger

NIKU tilbyr overvåking av verneverdige bygninger for å blant annet avdekke nedbrytingsfenomener.

Kulturhistorisk stedsanalyse

NIKU har kompetanse på kulturhistorisk stedsanalyse for landskap, byer og steder, og utfører dette på oppdrag fra blant annet kommuner og fylkeskommuner.

Bygningsmiljø og kulturminner

NIKU vurderer byer og tettsteders kulturhistoriske verdier, setter dem i kontekst og foreslår velbegrunnede utviklingsmuligheter.

Klimaendringer og kulturminner

Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven

Dokumentasjon av bygninger og anlegg

NIKU tilbyr dokumentasjon og oppmåling av bygninger med tradisjonelle, manuelle metoder og med digital skanning, fotodokumentasjon og rektifisering av foto.

Forvaltning av kulturarven

NIKU utarbeider forvaltningsplaner som letter vedlikeholdsprosesser. Vi utfører også analyser som viser konsekvenser av ulike typer planlagte endringer samt mulighetsstudier.

Klimagassberegning av bygninger

NIKU tilbyr rådgivning og prosjektgjennomføring av livsløpsanalyser ved transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger.

Krigsminner

NIKU jobber med og kan tilby tverrfaglig kompetanse på materielle og immaterielle krigsminner fra perioden 1940-45, og den kalde krigen.

Annika Haugen

Kontakt oss

Annika er avdelingsleder for bygningsavdelingen

Kontakt Annika

Prosjekter

Noen av oppdragsprosjektene vi har gjennomført

Forskningsprosjekter

Her er noen av forskningsprosjektene vi er involvert i.

Siste nytt

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.

Naust og sjøhus spesielt utsatt for tap og forfall

Riksantikvaren følger tapsutviklingen for eldre og verneverdige bygninger i miljøovervåkingsprogrammet «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». Etter 20 år med feltkontroll ser det ut til at sjøhus og naust er spesielt utsatt, konkluderer NIKUs Åse Dammann.