Tekniske og industrielle kulturminner

NIKU arbeider med dokumentasjon og rådgivning knyttet til gjenbruk av tekniske og industrielle kulturminner

Tekniske og industrielle kulturminne er spor etter industriell virksomhet, som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter både bygninger, produksjonslinjer, maskineri og infrastruktur, samt spor etter sosialt liv, slik som boliger, religiøse bygninger, skoler og grøntanlegg. Disse komplekse anleggene, med mange ulike typer kulturminner, representerer viktig kunnskap om utviklingen av norsk næringsliv.

Strukturelle endringer i samfunn og produksjonsliv har ført til funksjonstømming av mange tekniske og industrielle anlegg, som blir stående tomme etter at den opprinnelige driften er nedlagt. Det finnes imidlertid mange gode eksempler på bevaring og ny bruk av historiske industrianlegg, hvor det gis plass til ny næringsvirksomhet og aktivitet.

Anne Cathrine Flyen

Kontakt oss

Anne Cathrine Flyen kan svare på dine spørsmål om dette temaet

Kontakt

Prosjekter