Arkeologi

Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

Bygning

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag.

Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Digital arkeologi

NIKU bruker høyteknologiske løsninger i forbindelse med arkeologiske registreringer, kartlegging, dokumentasjon og bevaring.

Nordområde

NIKU leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Kulturarv og samfunn

Avdeling for Kulturarv og samfunn leverer forskning og utredning knyttet til kulturarv og kulturminner i en landskaps- og samfunnsmessig kontekst, slik det inngår i samfunnsutvikling, planlegging og forvaltning.

Klima og kulturarv

NIKU har kompetanse på hvordan klimaendringer, direkte og indirekte, påvirker bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner.

Kirker og kirkesteder

Kirkene er den største hovedgruppen av vernede bygningsminner i Norge. Kirker og kirkearkitektur er en av NIKUs kjerneområder.