Arkeologi

Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

Bygning

Bygningsavdelingen utfører bygningshistoriske og bygningstekniske undersøkelser, og kartlegger kulturminneverdi for bygninger og kulturmiljøer. Vi utfører planoppdrag og mulighetsstudier for tettsteder, byer og verneområder, og forsker på samspillet mellom kulturarv og samfunn.

Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Digital arkeologi

NIKU bruker høyteknologiske løsninger i forbindelse med arkeologiske registreringer, kartlegging, dokumentasjon og bevaring.

Nordområde

Nordområdeavdelingen leverer forskning og utredning om samfunn, urfolk og kulturarv i nordområdene

Klima og kulturarv

NIKU har kompetanse på hvordan klimaendringer, direkte og indirekte, påvirker bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner.

Kirker og kirkesteder

Kirker og kirkekunst er ett av kjerneområdene i NIKUs forsknings- og oppdragsvirksomhet.