Nordområde

NIKU leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Kontakt oss

Alma Thuestad er avdelingsleder for Nordområde og kan svare på dine spørsmål.

Kontakt Alma

Forskningsprosjekter

Siste nytt