HUMANOR_forsidebilde

HUMANOR

HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia (HUMANOR) er et internasjonalt forskningsprosjekt (JPI Climate project), som ledes fra Arctic Centre i Finland. NIKUs Nordområdeavdeling ved forsker Stine Barlindhaug leder den norske delen av prosjektet.

Arktis har i tidligere århundrer gjennomgått klimatiske svingninger som menneskene har forholdt seg til på ulike måter. I de siste ti- og hundreårene har også andre drivere for sosialøkologiske endringer som politiske styresett, endret lovgivning og markeder hatt stor innvirkning og påvirket endringer i arealbruk. Gjennom ulike casestudier i det Euroasiatiske området, med reindrift og pastoralisme i nordområdene som bindeledd, vil vi belyse sammenhengen mellom mennesker og dyr i relasjon til drivere som påvirker sosioøkologiske endringer. Vi bruker historiske analyser for å identifisere nyttig kunnskap for dagens pastoralister. Hva har vært viktige drivere og hva har man lyktes med for å tilpasse seg denne typen endringer?

 

Andre partnere i prosjektet er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), University of Aberdeen (Skottland), Uppsala Universitet (Sverige), Ájtte – Svensk fjell- og samemuseum (Sverige) og Ural Federal University i Yekaterinburg (Russland).

Les mer om prosjektet på Arctic Centre’s hjemmeside

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    JPI Climate project
  • Tidsperiode
    2015-2018

Nyhetssaker og aktiviteter

Russisk assimileringspolitikk gjør at nenetsernes kultur forsvinner

I Russland blir barn fra det urfolket nenetserne plassert på internatskole store deler av året. Dette gjør at den tradisjonelle reindriften og den nomadiske livsstilen på tundraen står i fare for å forsvinne. Zoia Vylkna Ravna har forsket på dette som ansatt hos NIKU i Tromsø, og avla nylig en doktorgrad ved Universitetet i Tromsø om tema.

Hva skjer når et urfolk blir utsatt for globalisering og assimilering?

Leter etter urfolksvar på tundraen

Hva skjer når et urfolk blir utsatt for globalisering og assimilering? Er det mulig å opprettholde og videreføre kulturarven og det tradisjonelle levemønstret? Zoia Vylka Ravna dro til nenetserne på den russiske tundraen for å finne svar.