Panorama av Tønsberg fra Riksantikvarens samlinger.

Tønsberg

NIKUs kontor i Tønsberg holder til på Slottsfjellmuseet, og er samlokalisert med Vestfoldmuseene IKS og Riksantikvarens distriktskontor.

NIKUs kontor i Tønsberg har ansvaret for arkeologiske prosjekter i middelalderbyen. Vi tar også på oss andre oppdrag innenfor kulturminnevernet, enten det gjelder overvåking, registrering, dokumentasjon og oppmåling eller planarbeid.

Innenfor det fredede område av middelalderbyen Tønsberg, gjennomfører NIKU arkeologiske undersøkelser, på oppdrag fra Riksantikvaren og andre instanser. De arkeologiske undersøkelsene kan bestå av overvåkinger, miljøovervåking, avklarende undersøkelser, og/eller utgravninger.

Middelalderbyen Tønsberg

Ifølge skriftlige kilder var det kaupstaðr i Tønsberg på slutten av 800-tallet (Heimskringla). Det er dokumentert spredte bygningsrester og spor etter dyrkning fra tidsrommet 700-1050, samt rester etter en kirkegård fra slutten av 900-tallet. I tillegg er det ved hjelp av nyere grunnboringer funnet spor etter havnefronten og organiske kulturlag som ble tolket som rester etter bosetning fra 8-900-tallet, samt kulturlag som tydet på høy aktivitet i første halvdel av 1000-tallet. Mange av byens bygninger har imidlertid dype kjellere som trolig har fjernet de eldste levningene.

SlottsfjelletBronsemodell av Tunsberghus på Slottsfjellet. Tunsberghus varNorges største middelalderske Borganlegg. Foto: Sara Langvik Berge.

Under arkeologiske utgravninger avdekkes ofte trekonstruksjoner, for eksempel laftede tømmerbygninger og trebrolagte gater. Det vanligste å finne er imidlertid kulturlag, altså jord med ulike spor av menneskelig aktivitet, som gjenstander, matrester og annet søppel, produksjonsavfall og avføring fra dyr og mennesker. I tilknytning til kirkene, er det også avdekket graver inneholdende skjeletter.

Mye av middelalderens topografi er fortsatt synlig, og gater som Storgaten, Øvre Langgate, Møllegaten, Rådhusgaten og Tjømegaten har sin opprinnelse i middelalderens streter og allmenninger. Middelalderens Tønsberg hadde med sikkerhet åtte kirker (muligens ni), hvorav to står som synlige ruiner. I tillegg er det synlige rester etter Tunberghus, et stort borganlegg som ble anlagt på 1100-tallet på Slottsfjellet, og ruiner av en kongsgård i stein som Håkon Håkonsson lot oppføre på 1200-tallet.

Her finner du NIKU Tønsberg

Kontoret er lokalisert på Slottsfjellsmuseet sammen med Vestfoldmuseene IKS og Riksantikvarens distriktskontor.

Les mer om NIKUs arkeologitjenester eller ta en titt på arkeologiblogg

NIKU Tønsberg
Farmannsveien 30
3111 TØNSBERG
Telefon:  907 49 169

Hanne Ekstrøm Jordahl

Kontakt oss

Hanne Ekstrøm Jordahl er leder for NIKUs Tønsberg-kontor

Kontakt

Nyhetsartikler

Gjerdeformidling på Tønsbergsdagen 

20. juni ble 50 års jubileet for Tønsbergdagen markert i Tønsberg sentrum. NIKU deltok med formidlingstand på Vektertorvet. Der kunne folk få vite mer om NIKUs pågående utgravingsprosjekt og se arkeologiske gjenstander som er funnet så langt.

Skipene i Rådhusgaten 

Under utgravningene i Rådhusgaten i Tønsberg ble det funnet en enkel og uanselig trepinne i et avfallslag fra middelalderen. Overraskelsen var stor da arkeolgoene nylig vasket pinnen og oppdaget to innrissede skip på den ene siden.