Panorama av Tønsberg fra Riksantikvarens samlinger.

Tønsberg

NIKU har et distriktskontor i Tønsberg.

NIKUs kontor i Tønsberg har ansvaret for arkeologiske prosjekter i middelalderbyen. Vi tar også på oss andre oppdrag innenfor kulturminnevernet, enten det gjelder overvåking, registrering, dokumentasjon og oppmåling eller planarbeid.

Kontoret er lokalisert på Slottsfjellsmuseet sammen med Vestfoldmuseene IKS og Riksantikvarens distriktskontor.

Les mer om NIKUs arkeologitjenester eller ta en titt på arkeologiblogg

NIKU distriktskontor Tønsberg
Farmannsveien 30
3111 TØNSBERG
Telefon:  907 49 169

Hanne Ekstrøm Jordahl

Kontakt oss

Hanne Ekstrøm Jordahl er leder for NIKUs Tønsberg-kontor

Kontakt

Nyhetsartikler