En av NIKUs arkeologer graver fram et skjelett.
NIKU har mye erfaring med å utføre arkeologiske undersøkelser av kirkegårder.

Kirkegården under rutebilstasjonen. Utgravning av Landsmannstorget i Skien

I mai-juni 2019 skal NIKUs arkeologer grave fram restene av kirkegården som befinner seg under Landmannstorget i Skien. Dette blir den første systematiske arkeologiske utgravningen av dette området. Kanskje skjuler det seg en pestkirkegård under bussperrongene?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Deler av Landmannstorget og det som i dag er rutebilstasjonen i Skien skal opparbeides til park som en del av kommunens nye byplan. Skien var en av Norges åtte middelalderbyer. Derfor har Riksantikvaren bedt om at det gjøres en arkeologisk undersøkelse av deler av torget i forkant.

Hanne Ekstrøm Jordahl er osteoarkeolog og prosjektleder for undersøkelsen, som blir den første systematiske utgravningen av denne kirkegården.

– Fra tidligere arkeologiske undersøkelser og fra skriftlige kilder vet vi at det finnes en kirkegård her, men utover det har vi lite kunnskap. Vi gjorde en såkalt avklarende arkeologisk undersøkelse i 2017 som viste at den i hvert fall har vært i bruk helt tilbake på midten av 1300-tallet, og trolig han den vært i bruk frem til begynnelsen av 1800-tallet, sier hun

Hun legger til at det har vært gjort relativt få utgravninger av middelalderbyen Skien, til tross for at det er en av Norges eldste byer. Håpet er at denne undersøkelsen kan gi ny kunnskap om Skien og byens befolkning i både middelalderen og senere århundrer.

På oppdrag fra Riksantikvaren skal NIKU i perioden mai-juni 2019 utføre en arkeologisk utgravning av kirkegården som ligger under Landsmannstorget i Skien.

Prosjektet finansieres av Skien kommune, og gjennomføres i forbindelse med at området skal opparbeides til park.

Hanne Ekstrøm Jordahl
Hanne Ekstrøm JordahlHanne Ekstrøm Jordahl er prosjektleder for utgravningen. Hun er osteoarkeolog og leder for NIKUs Tønsberg-kontor.

Byens pestkirkegård?

Så vidt man vet var Mariakirken i Skien den eneste middelalderkirken i selve byen, og kirkegården kan ha tilhørt denne kirken.

Siden denne kirkegården ligger i det som trolig har vært utkanten av middelalderbyen, og antakelig ikke lå i umiddelbar nærhet til en kirke/kapell, er det grunn til å tro at det kan ha vært en hjelpekirkegård. Da kan den ha blitt brukt til å gravlegge personer som døde på grunn av epidemier som Svartedauden.

– Vi håper på å finne intakte graver med godt bevarte skjeletter. Vi kommer til å utføre en relativt omfattende prøvetaking av skjelettene underveis i utgravningen, i tillegg til å gjøre analyser etterpå. Vi skal muligens ta DNA-prøver for å se om personer har vært offer for pest, og se om vi ved hjelp av isotop-analyser kan si noe om hvordan folk levde og hvor de ble født, forteller Ekstrøm Jordahl.

Gravstein funnet under forundersøkelsene på Landmannstorget i 2017.
Gravstein funnet under torgetI forbindelse med forundersøkelsene som ble gjort i 2017 fant NIKUs arkeologer denne gravsteinen.

Gravritualer og sosial status

Arkeologene vil se på spor etter gravskikker og andre ritualer knyttet til døden. I tillegg vil de finne ut om kirkegården er delt inn slik at man kan si noe om de ulike personenes liv og sosiale status. Ekstrøm Jordahl mener dette også er noe av det interessante med en utgravning som denne.

– En godt bevart kirkegård kan den fortelle oss mye om folks forhold til døden, men den kan si vel så mye om hvordan folk levde. Vi er spente på om kirkegården har en tydelig inndeling etter kjønn, alder og sosial identitet. Hvem folk var mens de levde gjenspeiles gjerne i hvordan de ble gravlagt.

«Langåpen utgravning» og egen Facebook-gruppe

Arkeologteamet på seks som skal stå for undersøkelsene forventer at mange er nysgjerrige på utgravningen som foregår i Skien sentrum. Derfor kommer de hver torsdag ettermiddag i juni til å ha «langåpen utgravning» klokka 16.30-18.30. Det vil da bli anledning til å snakke med noen av arkeologene fra utgravningen.

– For de som vil følge litt ekstra med, blir det derfor både mulighet til å komme på torsdager for å snakke med oss som graver, og man kan følge med i Facebook-gruppa hvor vi kommer til å dele bilder og oppdateringer jevnlig, sier Ekstrøm Jordahl

Den langåpne utgravninga på torsdager krever ingen påmelding, og Facebook-gruppa «Kirkegårdutgravningen på Landmannstorget» er åpen for alle. Det vil også bli jevnlige oppdateringer på NIKUs hjemmeside.

Kontaktinformasjon