Bergen

NIKU har flere arkeologer som er lokalisert på vårt kontor i Bergen

NIKUs kontor i Bergen har ansvaret for arkeologiske prosjekter i middelalderbyen. Vi tar også på oss andre oppdrag innenfor kulturminnevern, enten det gjelder overvåking, registrering, dokumentasjon og oppmåling eller planarbeid.

Kontoret er, sammen med Riksantikvarens distriktskontor, lokalisert på Bryggen Museum på Hansabryggen på vestsiden av Vågen.

I tillegg til våre arkeologer sitter kunsthistoriker Anne Marta Hoff på vårt Bergenskontor. Hennes Hovedarbeidsområdet er kirkeforsking og kirkedokumentasjon, primært knytt til prosjektet Norges Kirker.

Les mer om NIKUs arkeologitjenester eller blogg

NIKU distriktskontor Bergen
Dreggsallmenning 3
Postboks 4112 Sandviken
5835 BERGEN
Telefon 932 04 665 / 908 42 471

Kontakt oss

Arkeolog Rory Dunlop er kontaktperson i Bergen

Kontakt

Prosjekter

Nyhetsartikler