Bergen

NIKU har flere arkeologer som er lokalisert på vårt kontor i Bergen

NIKUs kontor i Bergen har ansvaret for arkeologiske prosjekter i middelalderbyen. Vi tar også på oss andre oppdrag innenfor kulturminnevern, enten det gjelder overvåking, registrering, dokumentasjon og oppmåling eller planarbeid.

Middelalderbyen Bergen

Middelalderbyen Bergen er den største av Norges åtte middelalderbyer, og ett av landets største automatisk fredede kulturminner. Innenfor det fredede området gjennomfører NIKU arkeologiske undersøkelser på oppdrag fra Riksantikvaren og andre instanser, private så vel som offentlige.

Bryggen i BergenBryggen bevarer et bebyggelsesmønster som går tilbake til den tidlig middelalderske perioden.

Ifølge skriftlige kilder ble byen grunnlagt i 1070, men det er indikasjoner på at en bosetning med bymessige trekk var til stede i den nordlige delen av Bryggen-området før den datoen. Synlige rester av middelalderbyen er kirker, kirkeruiner og deler av enkelte stående bygninger, for eksempel noen av steinkjellerne bak verdensarvstedet Bryggen. Bryggen bevarer et bebyggelsesmønster som går tilbake til den tidlig middelalderske perioden, lenge før Hanseatenes inntog, og enkelte av dagens bygater deler trasé med middelalderens gater.

Middelalderbyen Bergen rommer et veldig stort volum av arkeologiske avsetninger («kulturlag»), hvorav mange har et høyt innhold av organisk materiale. Slikt materiale er sårbart for nedbrytningsprosesser, og i mange områder er det derfor blitt iverksatt miljøovervåkingsprosjekter for å få tak i mest mulig informasjon om forholdene under bakken.

Her finner du NIKU Bergen

NIKUs bergenskontor holder til i 4. etasje på Bryggens Museum, og er samlokalisert med viktige deler av middelaldermiljøet i Bergen.

Les mer om NIKUs arkeologitjenester eller blogg

NIKU Bergen
Dreggsallmenning 3
Postboks 4112 Sandviken
5835 BERGEN
Telefon 932 04 665 / 908 42 471

Ambjørg Reinsnos

Kontakt oss

Arkeolog Ambjørg Reinsnos er kontaktperson i Bergen

Kontakt

Prosjekter

Nyhetsartikler

Den glemte byen Borgunds vekst og fall

Borgundkaupangen på Sunnmøre er en av Norges forsvunne byer. I et nytt prosjekt ledet av Universitetsmuseet i Bergen skal forskerne gjenbesøke arkeologiske funn fra 50- og 60-tallet, og se hva de kan fortelle om byen som forvant for 500 år siden.