Ambjørg Reinsnos

  • Arkeolog

E-post: ambjorg.reinsnos@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ambjørg Reinsnos er arkeolog ved NIKUs kontor i Bergen, hvor hennes hovedarbeidsområder er saksbehandling, prosjektledelse og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser.

Hun har hovedfag i middelalderarkeologi fra Universitetet i Bergen. Hovedfagsoppgaven omhandlet nøkler og låser i yngre jernalder og middelalder, med fokus på både praktisk funksjon og symbolsk rolle.

Reinsnos har tidligere arbeidet som saksbehandler i Vestland fylkeskommune. Der arbeidsoet hun med generell saksbehandling, steinalderregistreringer, snøfonnarkeologi og registreringer på høyfjellet, formidlingprosjekt for Rallarvegen langs Bergensbanen, vurderinger av søknader om tilskudd til konservering av middelalderruiner, og vurdering av byggesaker og planforslag i Bergen sentrum med vekt på nyere tids kulturminner.

Hun har bred felterfaring fra både registreringsarbeid i fylkeskommuner og utgravningsprosjekt ved museer, og tidligere hos NIKU.

Reinsnos har god planfaglig kompetanse, og har tidligere arbeidet som prosjektleder for utarbeidelse av reguleringsplaner og konsekvensutredninger i privat konsulentfirma.