Ambjørg Reinsnos

  • Arkeolog —
  • Kontorleder

Telefonnummer: 977 77 628

E-post: ambjorg.reinsnos@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ambjørg Reinsnos er arkeolog og kontorleder ved NIKUs kontor i Bergen. Som kontorleder koordinerer hun prosjektlederne for den arkeologiske overvåknings- og utgravningsvirksomheten i middelalderbyene Bergen og Stavanger, og ved undersøkelser på middelalderske kirkegårder og ruiner i fylkene Rogaland, Vestland og deler av Møre og Romsdal (Sunnmøre). Hun arbeider også med saksbehandling, prosjektledelse og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser.

Reinsnos er cand. philol. i middelalderarkeologi fra Universitetet i Bergen. Hovedfagsoppgaven omhandlet nøkler og låser i yngre jernalder og middelalder, med fokus på både praktisk funksjon og symbolsk rolle. Hun har tidligere arbeidet i Vestland fylkeskommune, og har god kompetanse på vurdering av planforslag og byggesaker med tanke på innvirkning på arkeologiske og nyere tids kulturminner. I fylkeskommunen arbeidet Reinsnos også med blant annet skilting og formidling av kulturminner, brearkeologi og registreringer på høyfjellet og vurderinger av søknader om tilskudd til konservering av middelalderruiner.

Hun har bred arkeologisk felterfaring fra både registreringsarbeid i fylkeskommuner og utgravningsprosjekt ved museer, i tillegg til ulike prosjekt i NIKU.

Reinsnos har god planfaglig kompetanse, og har tidligere arbeidet som prosjektleder for utarbeidelse av reguleringsplaner og konsekvensutredninger i privat konsulentfirma.