Bannerbilde kirker

Kirker og kirkesteder

Kirker og kirkekunst er ett av kjerneområdene i NIKUs forsknings- og oppdragsvirksomhet.

Kirkebygninger – arkivstudier, bygningsarkeologi og tilstandsanalyse

NIKU tilbyr arkivstudier, bygningsarkeologi og tilstandsvurderinger av kirkene.

Dokumentasjon, skanning og oppmålinger av bygninger og anlegg

NIKU gjennomfører dokumentasjon og oppmåling av bygninger ved bruk av tradisjonelle, manuelle metoder, digital skanning, fotodokumentasjon, rektifisering av foto, m.m

Bygningsmaterialer og konstruksjoner

NIKU gjør tilstandsvurderinger av bygninger og konstruksjoner i tre og mur, kartlegger skadeomfang og anbefaler tiltak

Inneklima og energibruk i kirkebygg

NIKU tilbyr tverrfaglige tjenester for inneklima og energibruk i kirkebygninger

Klimaendringer og kulturminner

NIKU arbeider med problemstillinger knyttet til klimaendringer og kulturarv, og vurderer hvilken effekt de langsomme klimaendringene og ekstremhendelser har på kulturarven.

Rådgivning, forvaltning og lovverk

NIKU bistår med rådgiving i forbindelse med forvaltning, restaurering og konservering av kirkesteder, kirker og kirkeinventar

Kartlegging av kirkekunst og kirkeinventar

NIKU har kunnskap om kirkekunst, inventar og kalkmalerier i norske kirker.

Konservering av kirkekunst og inventar

Bevaring og konservering av kirkekunst er en kjernekompetanse i NIKU.

Kriseberedskap og restverdiredning

NIKU kan bidra med kunnskap om førstehjelp til våte, nedsotete og skitne kunstgjenstander og kulturminner.

Middelalderske kirkesteder

NIKU har et nasjonalt ansvar for arkeologiske undersøkelser på middelalderske kirkesteder

Ruiner og ruinkonservering

NIKU har kompetanse på ruiner og ruinkonservering. Vi tilbyr bygningsarkeologiske undersøkelser, arkivstudier, dokumentasjon og oppmåling (digitalt og manuelt), tilstandsanalyser, skadevurderinger, forslag til tiltak og oppfølging av konserveringsarbeider.

Iselin  Brevik

Kontakt oss

Iselin kan svare på dine spørsmål om kirker og kirkesteder.

Kontakt

Prosjekter

Siste nytt

En unik kirkearkeologisk utgravning

En vandrende kirke, nedgravde offer og avhuggede kattepoter. Det høres kanskje ut som en kriminalroman, men nå er rapporten fra Søndre gate-utgravningen i 2016-2017 i Trondheim klar.

Undersøkelsene har avslørt flere faser av tidlig urban bosetning med husdyrhold og spesialisert metallhåndverk, avløst av fem faser av trekirker med tydelig rituell gjenbruk av bygningsdeler og kirkeinventar, og det som kan være Olav den helliges Klemenskirke.

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.