Kirkebygninger – arkivstudier, bygningsarkeologi og tilstandsanalyse

NIKU tilbyr arkivstudier, bygningsarkeologi og tilstandsvurderinger av kirkene.

Siden 1994 har NIKU hatt kirker og kirkearkitektur som en av sine kjerneoppgaver. Vi tilbyr bygningsarkeologiske undersøkelser, arkivundersøkelser og utarbeider tilstandsanalyser.

NIKU har god kunnskap om alle Norges kirker og kan redegjøre for tidligere utførte arbeider, bygningshistorikk og restaureringshistorie.

Vi samarbeider med Mycoteam AS, T Berner & Co AS, Bakken & Magnussen AS og Murer Tore Granmo AS.

Kjartan Hauglid

Kontakt oss

Kjartan Hauglid kan hjelpe dere med bygningsarkeologi, tilstandsvurderinger og dokumentasjon av kirkebygg

Kontakt

Prosjekter