Nesodden kirke Foto Kjartan Hauglid NIKU.

Dokumentasjon av Nesodden kirke

I forbindelse med restaurering av Nesodden kirke har NIKU dokumentert det eksponerte murverket i kirkens yttervegger. Det ble tatt materialprøver av puss og mørtel, og av eldre, bevarte og synlige stillasstokker. Murveggene ble dokumentert ved 3D-skanning og fotografering.  

Nesodden kirke er én av 41 bevarte steinkirker fra middelalderen i Viken fylke. Kirken fikk sitt nåværende utseende etter en større restaurering i årene 1956 til 1960. Da ble ytterveggene fuget og pusset med hard og tett sementholdig mørtel. Ved restaureringen sommeren 2022 ble den sementholdige murpussen hugget av, og ytterveggene ble sandblåst. Sementholdige fuger og puss blir deretter erstattet med kalkbasert mørtel i fuger og puss.

Prosjektleder: Kjartan Hauglid 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2022