Kjartan Hauglid

  • Forsker —
  • Kunsthistoriker

Telefonnummer: 908 54 322

E-post: kjartan.hauglid@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Kjartan Hauglid er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og er ansatt i NIKU som forsker III.

Han har skrevet hovedfagsoppgave om Nidarosdomen (2007) og har forsket på arkitektur fra norsk middelalder i en europeisk kontekst. Hauglid har skrevet en rekke artikler med dette som tema. Hans viktigste forskningsinteresser er knyttet til emner som arkitektur, bygningsskulptur, ikonografi og visuell kultur i middelalderen.

I NIKU arbeider Hauglid med Norges kirker fra middelalderen. Han har lang erfaring med digital dokumentasjon og bygningsarkeologiske undersøkelser av kirker og ruiner. Hauglid har arbeidet med flere store restaurerings- og rehabiliteringsprosjekter og er i tillegg en erfaren fotograf.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter