Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer som et aktivum for samfunnet, og driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som:

•    Arkeologiske undersøkelser
•    Bygningshistorie, -bevaring og -tilpasning
•    Konservering
•    Kulturminner og klimaforandring
•    By og byutvikling
•    Kulturlandskaper og kulturmiljøer
•    Nordområde og urfolk
•    Utvikling av teknologibaserte metoder
•    Kulturminneforvaltning og virkemidler

Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.

Mer om NIKU

Kontakt oss

Våre tjenester

Strategi 2018-2023

Europastrategi 2022-2026

Handlingsplan for likestilling og mangfold 2022-2027

Klima- og miljøstrategi for NIKU 

Åpenhetsloven

Samarbeidspartnere

Årsrapporter

Styret

Ledig stilling

For ansatte