NIKUs styre

Styret i NIKU har i 2020 følgende sammensetning:

  • Torger Ødegaard, styreleder, rådmann i Hole kommune.
  • Ingebjørg Erikstad, nestleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune.
  • Per Karlsen, styremedlem, økonomi- og finansdirektør i Helse Vest RHF.
  • Mette Bye, styremedlem, byantikvar i Trondheim.
  • Tor Einar Fagerland, styremedlem, førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier, NTNU
  • Hilde Amundsen, styremedlem, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.
  • Vibeke Vandrup Martens, styremedlem, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.
  • Tone Olstad, vara, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.
  • Jan Magne Gjerde, vara, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.