Styret i NIKU har fra 01.01.2017 følgende sammensetning

Torger Ødegaard, styreleder, rådmann i Hole kommune. Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Per Karlsen, styremedlem, Helse Vest RHF. Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Ingebjørg Erikstad, styremedlem, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Tor Broström, styremedlem, Uppsala universitet. Oppnevnt av Norges forskningsråd.

Ingebjørg Hage, styremedlem, Universitetet i Tromsø. Oppnevnt av Norges forskningsråd.

Knut Fageraas, styremedlem, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.

Marius Warg Næss,vara, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.

Vibeke Vandrup Martens, styremedlem, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.

Nina Kjølsen Jernæs, vara, NIKU. Oppnevnt av ansattes organisasjoner.