Klima og kulturarv

NIKU har kompetanse på hvordan klimaendringer, direkte og indirekte, påvirker bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner.

Marte Boro

Kontakt oss

Marte Boro koordinerer NIKUs klimaarbeid. Spør henne om klima og kulturminner.

Kontakt

Prosjekter

Siste nytt