Klima og kulturarv

NIKU har kompetanse på hvordan klimaendringer, direkte og indirekte, påvirker bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner.

Maja  Granberg

Kontakt oss

Maja er bygningsantikvar og koordinerer NIKUs klimaarbeid. Spør henne om klima og kulturminner.

Kontakt

Prosjekter

Siste nytt