Framtida får flere flommer Flommer, som denne på Drangsholt utenfor Kristiansand i 2017, er en av truslene eldre bygg oftere utsettes for. Foto: Trygve Tønnesen

Nasjonalt fagseminar om ekstremhendelser og eldre bebyggelse

31. oktober inviterer NIKU til et nasjonalt fagseminar om ekstremhendelser og eldre bebyggelse.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Hvordan kan vi jobbe bedre på kommunalt plan for å skåne kulturminner motskader fra  klimaendringer og ekstremhendelser?

I prosjektet Michon jobber NIKU for at historiske bygninger får en større plass når beredskap planlegges på kommunalt plan.

Hvordan sørge for god beredskap, handle riktig i akutte situasjoner, og følge opp etter stormen har stilnet og brannen er slukket?

Med klimaendringene skjer ekstremhendelsene hyppigere. Eldre bygninger og kulturminner er sårbare for store vannmengder som flom og havnivåstigning, samt tørke og økt brannfare.

Kulturminner er viktige for samfunnet og vår forståelse av oss selv og andre. En kopi av historiske bygninger vil aldri bli det samme.

Vi inviterer ansatte i kommunal forvaltning, beredskapstjeneste, kulturminnevern, politikere og andre som jobber med å beredskap og eldre
bebyggelse til denne fagdagen, som arrangeres i forbindelse med forskningsprosjektet Michon.

Hold av 31. oktober i Kristiansand

Fagseminaret avholdes på Caledonien hotell i Kristiansand kl 09-16.30.

Dette er dagen før Riksantikvarens høstmøte på samme hotell.

Program og påmeldingsinformasjon kommer før sommeren.