Forskning

NIKU forsker på kulturarv og hvordan vi tar vare på kulturminner. Instituttet dekker en stor bredde av fagdisipliner som arkitektur, sosiologi, etnologi, samfunnsgeografi, arkeologi og konservering, i tillegg til realfag og teknologi.

Mari Salberg

Kontakt oss

Mari Salberg er forskningsrådgiver i NIKU

Kontakt Mari

Siste nytt