Kirkhelleren, Træna. Foto Erlend Kirkeng Jørgensen

Forskning på steinalderhuler for å forstå klimaendringene (Arcave)

Prosjektet Arcave skal rekonstruere maritime økosystemendringer og menneskelig innvirkning på disse gjennom tid, basert på rike, arkeologiske hulefunn. Utgangspunktet er hula «Kirkhellaren» som ligger ytterst i havgapet i Træna kommune. Her har mennesker oppholdt seg siden isen trakk seg tilbake, havet sank og plassen ble beboelig for ca 10.000 år siden.

Kirkhellaren kan kalles «norsk steinalderarkeologis Osebergskip» – for her var fantastisk bevarte gjenstander av tre og bein, måltidsrester av over 30 ulike fugle-, fisk- og pattedyrarter, og ikke minst, hele 33 skjeletter – ting som uhyre sjelden bevares over arkeologisk tid. Stedet har derfor en unik kulturhistorisk verdi, men likefult et enormt underutnyttet informasjonspotensiale om tidligere miljøforhold på norskekysten.

Store metodeforbedringer de siste årene gjør at vi kan få enorme mengder data ut av selv små inngrep. I Arcave utvikler vi analysemetoder som skal maksimere informasjonsutbyttet av unike kultur- og naturhistoriske hulelokaliteter.

Prosjektet har en sterkt tverrfaglig profil og består av internasjonalt ledende eksperter innen hulearkeologi, paleogenetikk, geoarkeologi, paleozoologi/osteologi, in situ bevaringsovervåkning, geofysisk prospektering og digital dokumentasjon.

Prosjektleder: Erlend Kirkeng Jørgensen

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Tidsperiode
    2021-2023

Siste nytt