Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Kjersti Marie Ellewsen

Kontakt oss

Kjersti er leder for konserveringsavdelingen og kan svare deg på spørmål om NIKUs konserveringsarbeid.

Kontakt Kjersti

Prosjekter

Her er noen eksempler på arbeid vi har gjort.

Siste nytt

Unike runefunn i Middelalderparken

På én uke fant arkeologer to gjenstander med runer i Middelalderparken i Oslo. Den ene er av bein, og er det første runebeinet som er funnet i hovedstaden på over førti år. Det andre er en runepinne med tekst på både norrøn og latin.

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.