Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Kjersti Marie Ellewsen

Kontakt oss

Kjersti er leder for konserveringsavdelingen og kan svare deg på spørmål om NIKUs konserveringsarbeid.

Kontakt Kjersti

Prosjekter

Her er noen eksempler på arbeid vi har gjort.

Siste nytt

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.

Fargevalg på fartøy

Overflatebehandling og fargevalg på verneverdige fartøy et område med mye uutforsket farvann. Dette skriver Nina Kjølsen Jernæs og Barbro Wedvik om på kulturminnebloggen.