Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Analyser og dokumentasjon

Undersøkelse av maleteknikk, materialanalyser og avanserte fotografiske metoder

Malerikonservering

NIKUs konserveringsavdeling tilbyr tjenester innen malerikonservering og restaurering av malerier og andre typer malte overflater.

Kriseberedskap og restverdiredning

NIKU kan bidra med kunnskap om førstehjelp til våte, nedsotete og skitne kunstgjenstander og kulturminner.

Inneklima og energibruk i kirkebygg

NIKU tilbyr tverrfaglige tjenester for inneklima og energibruk i kirkebygninger

Historiske interiører og veggdekor

NIKU kan bistå med konservering og restaurering av limfargedekor og tapet, samt behandling av hele interiør.

Konservering av kirkekunst og inventar

Bevaring og konservering av kirkekunst er en kjernekompetanse i NIKU.

Fargeundersøkelse

Ønsker du kunnskap om hvordan bygningen du eier har sett ut tidligere? NIKU har omfattende kunnskap om materialer og farger.

Muralmalerier og mosaikk

NIKU tilstandsvurderer og konserverer fresker, kalkmalerier, moderne veggmalerier og mosaikk.

Murgård

Er du eier av, eller beboer i, en murgård som du ønsker å ta godt vare på? NIKU gir råd ved rehabiliteringer av murbygninger, og kan bistå med tips til antikvarisk korrekt fargesetting eller gjøre fargeundersøkelser på din murgård.

Moderne kunst og samtidskunst

NIKU utfører tilstandsvurdering og konservering av moderne kunst og samtidskunst for museer, næringsliv eller private eiere

Krigsminner

NIKU jobber med og kan tilby tverrfaglig kompetanse på materielle og immaterielle krigsminner fra perioden 1940-45, og den kalde krigen.

Kjersti Marie Ellewsen

Kontakt oss

Kjersti er leder for konserveringsavdelingen og kan svare deg på spørmål om NIKUs konserveringsarbeid.

Kontakt Kjersti

Prosjekter

Her er noen eksempler på arbeid vi har gjort.

Siste nytt

Slik har du aldri før sett muralmaleriene i Oslo rådhus

Den vakre monumentalkunsten i Oslo rådhus har gjennom årene gledet publikum og beriket Oslo. Utstrakt bruk av Rådhuset til offentlig representasjon og markeringer har bidratt til skader og slitasje på kunstverkene. Nå har NIKU i samarbeid med Kulturetaten ved Oslo kommunes kunstsamling og rådhuset gjennomført et pilotprosjekt for digital dokumentasjon av muralmaleriene for å kartlegge motivene, original teknikk og tilstand.

Kveldsmøter om brannberedskap i trehusbebyggelse

En rekke branner i verneverdig trehusbebyggelse den siste tiden har aktualisert brannvern og beredskapsarbeid. Nå har Fortidsminneforeningen lokallag Aust-Agder fått midler til å arrangere og gjennomføre kveldsmøter om dette temaet i områder med tett trehusbebyggelse, der NIKU og lokalt brannvesen deltar.

I beredskap for kulturminner etter ekstremværet «Hans» 

Ekstremværet «Hans» blåste i forrige uke gjennom et område med høy tetthet av kulturhistoriske bygninger. Her befinner blant annet mange av Norges 28 bevarte stavkirker seg. Fagfolk ved NIKUs beredskapstelefon står hver dag parat til å gi råd om hvordan man i best mulig grad kan begrense skadeomfanget på kulturhistoriske viktige bygninger og inventar.