Middelalderkrusifiks Krusifikset fra Andenes kirke er tatt inn på NIKUs atelier til undersøkelse, dokumentasjon og konservering. Foto: Birger Lindstad 2022.

Konservering av krusifiks fra Andenes kirke

Krusifikset fra Andenes kirke er datert ca. 1520, og faller så vidt inn under senmiddelalder. Kristusfiguren har et lidende og svært dramatisk uttrykk.  

Det er lite original maling som er synlig i dag. Kun det grønne i tornekrona ser ut til å være originalt fra 1500-tallet. 

På NIKUs atelier blir skulpturen renset, løs maling festes, og skader blir dempet gjennom retusjering. 

I tillegg til konservering, dokumenteres og undersøkes skulpturen gjennom røntgen- og IR-fotografering, fotografering i UV-lys, analyser av tverrsnitt fra malingsstrukturen, røntgenfluorescensanalyse og 3D-scanning. 

Prosjektleder er Karen Mengshoel.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2022-2023