Konservering av kirkekunst og inventar

Bevaring og konservering av kirkekunst er en kjernekompetanse i NIKU.

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger. Skånsom konservering og forebyggende tiltak er avgjørende for at kirkekunsten skal bevares på en god måte, slik at nye generasjoner får glede av den.

NIKU har lang erfaring med behandling av veggfast dekor, billedkunst og bemalte skulpturer slik som prekestoler og altertavler. Vi tilbyr konservering, forslag til tiltak, restverdisikring samt råd om forebyggende bevaring, inneklima og gode renholdsrutiner.

NIKU bistår kirkeeiere over hele landet med rådgiving og behandling slik at vi i samarbeid kan forvalte kirker og kirkeinventar på en god måte.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

Vi har også erfaring med verdivurdering av kirker.

Dåpsbaldakin i Holt kirkeKonservatorer fra NIKU i arbeid.
Jesus på korsetDetalj fra middelalderskapet i Norddal kirke. Etter konservering.
Barokk innramming rundt alterskap fra middelalderen. Detalj fra alterskapet i Norddal kirke. Før konservering.
Alterskapet i Sande kirkeEngelen Gabriel, malt på 1500-tallet.

NIKU kan også utføre ulike analyser som kan gi ytterligere informasjon om gjenstanden/interiøret.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

 

Kjersti Marie Ellewsen

Kontakt oss

Kjersti kan svare deg på spørsmål om kirkekunst

Kontakt

Prosjekter

Her er noen eksempler på jobber vi har gjort med kirkekunst