NIKU tilbyr verdi-, tilstands- og skadevurderinger av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Kirker: verdivurdering, analyse og forvaltning

NIKU tilbyr verdi-, tilstands- og skadevurderinger av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Kirkene er den største hovedgruppen av vernede bygningsminner i Norge.

Totalt har vi mer enn 1600 kirker. Av disse er over 60 % enten fredet eller listeført som verneverdige.

Kirkene, både med og uten vern står sentralt i norsk arkitektur- og kunsthistorie og har stor lokal og nasjonal verdi. Stavkirker fra middelalderen står i en særklasse og er en viktig del av internasjonal kulturarv.

Verdivurdering av kirker

NIKU har fra 2014-2016 på oppdrag fra KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) og Riksantikvaren jobbet med verdivurderinger av kirker.

I 2017 ønsket KA å sette i gang et nasjonalt løft der formålet var bevisstgjøring om verdiene til alle kirker, uansett vernestatus.

I 2017 og 2018 er det kirkene i Hamar bispedømme som NIKU går gjennom.

NIKU har også omfattende erfaring med konservering og bevaring av kirkekunst. 

Elisabeth Andersen

Kontakt oss

Elisabeth kan svare deg på spørsmål rundt verdivurdering, analyse og forvaltning av kirkebygg

Kontakt

Prosjekter