NIKU tilbyr verdi-, tilstands- og skadevurderinger av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Kirker: verdivurdering, analyse og forvaltning

NIKU tilbyr verdi-, tilstands- og skadevurderinger av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Kirkene er den største hovedgruppen av vernede bygningsminner i Norge.

Totalt har vi mer enn 1600 kirker. Av disse er over 60 % enten fredet eller listeført som verneverdige.

Kirkene, både med og uten vern står sentralt i norsk arkitektur- og kunsthistorie og har stor lokal og nasjonal verdi.

Stavkirker fra middelalderen står i en særklasse og er en viktig del av internasjonal kulturarv.

Verdivurdering av kirker

NIKU har fra 2014-2016 på oppdrag fra KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) og Riksantikvaren jobbet med verdivurderinger av kirker.

I 2017 ønsket KA å sette i gang et nasjonalt løft der formålet var bevisstgjøring om verdiene til alle kirker, uansett vernestatus.

I 2017 og 2018 er det kirkene i Hamar bispedømme som NIKU går gjennom.

Kontakt oss

Elisabeth kan svare deg på spørsmål rundt verdivurdering, analyse og forvaltning av kirkebygg

Kontakt

Prosjekter