Borre gravkapell Ved siden av middelalderkirken Borre kirke står Borre gravkapell. Det er oppført i 1930-årene og har tydelige likhetstrekk med Gunnar Asplunds Skogskapellet i Stockholm fra 1920.

Norges gravkapeller

Norges gravkapeller er et dokumentasjon- og forskningsprosjekt med oppstart høsten 2019.

På slutten av 1800-tallet begynte man å oppføre egne kapeller for begravelser og bisetning. I dette prosjektet, med oppstart høsten 2019, vil vi dokumentere og utforske denne bygningsgruppen; Hvorfor begynte man å bygge gravkapeller? Hvor mange har vi i Norge? Når og av hvem ble de oppført? Hva slags utforming og utsmykning har de? Hvilke endringer kan spores i løpet av 1900-tallet? Hvordan forvaltes og brukes de i dag?

Prosjektledere: Fredrik Berg og Elisabeth Andersen

Følg prosjektet på Instagram @gravkapeller

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    NIKU
  • Tidsperiode
    2019-
Jevnaker gravkapell Interiøret i Jevnaker gravkapell er fra 1932
Os i Halden På Os gravlund i Halden står et gravkapell fra 1931, oppført etter tegninger av Martin Enger og Dag Borg. Kunstneren bak mosaikken over inngangen var Per Vigeland.
Heddal gravkapell Bygningen er tegnet av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Bygningen sto ferdig i 1951 i forkant av restaureringen av Heddal stavkirke og er rik på arkitektoniske og dekorative referanser til stavkirken.