Borre gravkapell Ved siden av middelalderkirken Borre kirke står Borre gravkapell. Det er oppført i 1930-årene og har tydelige likhetstrekk med Gunnar Asplunds Skogskapellet i Stockholm fra 1920.

Norges gravkapeller

Norges gravkapeller er et dokumentasjon- og forskningsprosjekt med oppstart høsten 2019.

På slutten av 1800-tallet begynte man å oppføre egne kapeller for begravelser og bisetning. I dette prosjektet, med oppstart høsten 2019, vil vi dokumentere og utforske denne bygningsgruppen; Hvorfor begynte man å bygge gravkapeller? Hvor mange har vi i Norge? Når og av hvem ble de oppført? Hva slags utforming og utsmykning har de? Hvilke endringer kan spores i løpet av 1900-tallet? Hvordan forvaltes og brukes de i dag?

Prosjektledere: Fredrik Berg og Elisabeth Andersen

Følg prosjektet på Instagram @gravkapeller

Publikasjoner om Norges gravkapeller i Cristin.

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    NIKU
  • Tidsperiode
    2019-

Siste nytt