Ringsaker gravkapell I utkanten av kirkegården ved Ringsaker kirke ligger et gravkapell fra 1958 tegnet av de kjente arkitektene Blakstad & Munthe-Kaas. I 1980 ble fondveggen utsmykket i keramikk, marmor og skifer. Det var kunstneren Arne Løvstad som stod bak det abstrakte motivet, og med seg hadde han keramikerne Arne Nilsen og Knut Stigum. Foto: Elisabeth Andersen og Fredrik Berg

NIKU-spalte om gravkapeller i Vårt Land

I en ny daglig spalte i Vårt Land skal Fredrik Berg og Elisabeth Andersen i ukene framover åpne folks øyne for de norske gravkapellene – en ofte oversett bygningstype.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

På sistesiden av Vårt Land kommer leserne hver dag framover få presentert et gravkapell fra ulike steder i Norge. Utvalget er basert på Fredrik Berg og  Elisabeth Andersens forsknings- og dokumentasjonsprosjekt «Norges gravkapeller».

Hvor ble kapellene bygd? Hvor mange har vi i Norge? Hvilken form og utsmykning har de, og hvilke endringer ser vi fra 1860-tallet og fram til nyere tid? Dette er noen av spørsmålene i prosjektet, forteller de til Vårt Land.

Norges gravkapeller er et dokumentasjons- og forskningsprosjekt ledet av bygningsantikvar Fredrik Berg og kunsthistoriker Elisabeth Andersen.

Søyland gravkapell
Søyland kapellI Flekkefjord står et gravkapell som savner motstykke her til lands. Bygningen er tegnet av arkitektene Thilo og Bjørn Schoder, og ble innviet oktober 1961.

Fra midten av 1800-tallet og frem til i dag har det blitt bygget omtrent 400 gravkapeller i Norge. De representerer et stort spenn og variasjon knyttet til arkitektur, utsmykning og kulturhistorie.

Forskerne omtaler den store utbyggingen av gravkapell som resultatet av flere parallelle prosesser.

– Kapellene kom blant annet fordi man hadde et ønske om å demokratisere begravelsen og få et rom for alle uavhengig av status og økonomi, sier de til Vårt Land.

I prosjektet går de systematisk gjennom skriftlige kilder for å studere historikken og debattene knyttet til bygningenes tilblivelses- og endringshistorikk. Men det er gravkapellene i seg som er de viktigste historieformidlende kildene, og derfor blir mange av dem nå registrert, fotografert og vurdert.

Vårt Land-leserne vil nå bli bedre kjent med noen av disse gjennom spalten Norske gravkapell.

Les også en lengre intervju med forskerne i Vårt Lands Gravkapell skulle viske ut dødens klasseskille. 

Os i HaldenOs kapell i Halden ble tegnet av arkitekt Dag Borg og oppført i 1930.
Jevnaker kapellKapellet ble bygget i 1932, og har et usedvanlig godt og helhetlig bevart interiør.