Fredrik Berg

  • Bygningsantikvar —
  • Forsker —
  • I permisjon

Telefonnummer: 46317495

E-post: fredrik.berg@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Fredrik Berg, fil.mag. fra Uppsala Universitet, er Forsker III og bygningsantikvar og har vært ansatt i NIKU siden 2015.

Berg har særlig god kjennskap til kulturminneutredninger på alle plannivåer og mestrer temaer knyttet til arkitektur- og byplanhistorie, kulturhistorisk verdivurdering, stedsanalyse, samt antikvarisk-teknisk dokumentasjon og tilstandsvurdering av historiske bygninger og anlegg.

For tiden leder han også et forskningsprosjekt om kultur- og arkitekturhistorien til de norske gravkapellene.

 

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter