Fredrik Berg

  • Bygningsantikvar —
  • Forsker

Telefonnummer: 46317495

E-post: fredrik.berg@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Publikasjoner registrert i Cristin

Fredrik Berg, fil.mag. fra Uppsala Universitet, er Forsker III og bygningsantikvar og har vært ansatt i NIKU siden 2015.

Berg arbeider tverrfaglig i prosjekter som omfatter bevaring, bruk og utvikling av den fysiske kulturarven på så vel bebyggelse- som bygningsnivå. Han forsker på temaer knyttet til oppgradering og vedlikehold av den eldre bygningsmassen, ofte i grensesnittet mellom forvaltning og klimaendringer. Hans faglige kompetanse- og interesseområder ligger ellers i arkitektur- og byplanhistorie, kulturhistorisk verdivurdering, stedsanalyse, samt antikvarisk-teknisk dokumentasjon og tilstandsvurdering av historisk bygninger og anlegg.

Utvalgte prosjekter