Fredrik Berg

  • Bygningsantikvar —
  • Forsker

Telefonnummer: 46317495

E-post: fredrik.berg@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Publikasjoner registrert i Cristin

Fredrik Berg, fil.mag. fra Uppsala Universitet, er Forsker III og bygningsantikvar og har vært ansatt i NIKU siden 2015.

Berg arbeider tverrfaglig i prosjekter som omfatter bevaring, bruk og utvikling av den fysiske kulturarven på så vel bebyggelse- som bygningsnivå. Hans faglige kompetanse- og interesseområder ligger i utfordringene som en bærekraftig utvikling av historiske bymiljøer stiller på eldre bebyggelse. Han har bred erfaring av kulturhistoriske verdivurderinger, antikvarisk-teknisk bygningsdokumentasjon og konsekvensutredninger, men arbeider også med utfordringer knyttet til turisme og klimaendringer.

Utvalgte prosjekter