Utsikt fra Greåker fort
Greåker fort Utsikt fra Greåker fort

Utredning av Østfoldbanen: IC Fredrikstad – Sarpsborg

NIKU deltar i InterCity-prosjektet gjennom Østfold. Vi er med i planleggingen av dobbeltspor for jernbane gjennom regionen. I henhold til Nasjonal transportplan 2018–23 som Stortinget har vedtatt, skal et nytt dobbeltspor bygges på strekningen Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) til 2024.

Oppdraget er ledet av 2G som utgjør Multiconsult og COWI i samarbeid, sammen med NIKU og LPO arkitekter. Prosjektet hos BaneNor

NIKU utfører konsekvensanalyse for kulturminner og kulturmiljøer i strekningen som hovedsakelig går gjennom kulturhistorisk verdifull by- og tettstedsbebyggelse, men som også krysser over historiske jordbrukslandskap og elveløp. Innenfor området finner vi noen av landets viktigste kulturminner, fra middelalderbyen i Sarpsborg til Hafslund Hovedgård, Plankebyen Fredrikstad, Trosvik og Greåker fort.

Kontaktperson: Fredrik Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Bane NOR
  • Tidsperiode
    2016-2020