Verneplan for Oslo-skolene

På oppdrag fra Undervisningsbygg Oslo KF, og som underleverandør for Planforum AS, bidro NIKU i 2020-2021 med å utarbeide Verneplan II for Oslo-skoler oppført i tidsrommet fra 1980 til 2000. Målet var å skape et godt grunnlag for forvaltning av Oslo-skolene fra denne perioden.

Verneplanen inneholder en gjennomgang av utviklingstrekk for skolebygg i perioden og redegjørelser for vernekriterier og prioriteringer som er gjort ved utvelgelsen av hvilke bygninger og anlegg som skal vernes, samt faktaark med beskrivelse av anleggene og begrunnelse, omfang og hensikt med vernet.

Prosjektleder: Fredrik Berg.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Undervisningsbygg Oslo KF
  • Tidsperiode
    2020-2021