Ciboriet i Hopperstad Digital scan av Ciboriet i Hopperstad stavkirke

Ciboriet i Hopperstad stavkirke

Ciboriet i Hopperstad stavkirke har form av en baldakin båret av søyler, over et alter. Konstruksjonen dateres på stilistisk grunnlag til 1300-tallet, men det knytter seg stor usikkerhet til datering av maleriene inne i hvelvet og på østgavlen i ciboriet.

Etter innvilgete FoU-midler fra Riksantikvaren undersøker NIKU på oppdrag for Fortidsminneforeningen (eiere av stavkirken) hvordan ciboriet kan ha sett ut tidligere.

Som en start på disse arbeidene utfører vi blant annet en laserskanning av ciboriet, både som dokumentasjon og utgangspunkt for videre undersøkelser.

Prosjektleder: Fredrik Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Fortidsminneforeningen
  • Tidsperiode
    2017