132 kV-ledningen
Kulturhistorisk verdi 132 kV-ledningen er valgt ut av NVE som et eksempel på et teknisk-industrielt kulturminne med kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning. Tekniske kulturminner av denne typen har i liten utstrekning vært dokumentert, derfor har arbeidet rent metodisk bydd på en hel del nye problemstillinger underveis.

Kraftledningen Orkdal – Snillfjord

132 kV-ledningen fra Orkdal til Snillfjord i Trøndelag er et teknisk-industrielt pionerarbeid med kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning.

Den utgjør med sine 212 master og cirka 30 km lange linjeoppheng et unikt system av tekniske løsninger og gjenbruk av gamle stolper, der hele anlegget over tid har utviklet seg og blitt tilpasset miljø, topografi, klima og nye samferdselsårer – men der anleggets utvikling og kontinuitet likevel er godt lesbart.

NIKU har i oppdrag for Tensio AS gjennomført en kulturminnefaglig dokumentasjon av hele anlegget bestående av blant annet tegninger, beskrivelser av endringshistorikk, kart, fotografier og film.

Prosjektleder: Fredrik Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Tensio AS
  • Tidsperiode
    2019-2020
Stolper Langs brorparten av traseen valgte man å benytte seg av eksisterende stolper, hovedsakelig på grunn av de praktiske og økonomiske fordelene dette ga. For å gjennomføre prosjektet ble det nødvendig til å tilpasse noen stolper ved at man forlenget dem, slik at man fikk den nødvendige høyden for en slik spenningsoppgradering.
Detaljbilde av linjeoppheng med senkete faser på nye hengisolatorer i glass. Dette er et sikringstiltak som gjennomføres for å redusere ytterligere spenningspåkjenninger på traversen. Traversen er montert på stolpene med spesialbygd mastefeste.
Travers Detaljbilde av linjeoppheng med senkete faser på nye hengisolatorer i glass. Dette er et sikringstiltak som gjennomføres for å redusere ytterligere spenningspåkjenninger på traversen. Traversen er montert på stolpene med spesialbygd mastefeste.
Som del av dokumentasjonsarbeidet digitaliserte NIKU eldre prosjekteringstegninger, og supplerte med nye tegninger etter behov.
Tegninger Som del av dokumentasjonsarbeidet digitaliserte NIKU eldre prosjekteringstegninger, og supplerte med nye tegninger etter behov.