132 kV-ledningen
Kulturhistorisk verdi 132 kV-ledningen er valgt ut av NVE som et eksempel på et teknisk-industrielt kulturminne med kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning. Tekniske kulturminner av denne typen har i liten utstrekning vært dokumentert, derfor har arbeidet rent metodisk bydd på en hel del nye problemstillinger underveis.

Kraftledningen Orkdal – Snillfjord

132 kV-ledningen fra Orkdal til Snillfjord i Trøndelag er et teknisk-industrielt pionerarbeid med kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning.

Den utgjør med sine 212 master og cirka 30 km lange linjeoppheng et unikt system av tekniske løsninger og gjenbruk av gamle stolper, der hele anlegget over tid har utviklet seg og blitt tilpasset miljø, topografi, klima og nye samferdselsårer – men der anleggets utvikling og kontinuitet likevel er godt lesbart.

NIKU har i oppdrag for Tensio AS gjennomført en kulturminnefaglig dokumentasjon av hele anlegget bestående av blant annet tegninger, beskrivelser av endringshistorikk, kart, fotografier og film.

Prosjektleder: Fredrik Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Tensio AS
  • Tidsperiode
    2019-2020