Torpo stavkirke Vannslitasje på treverk over lang tid

Stavkirkene og klima

Stavkirkene er blant Norges viktigste kulturminner. De 28 bevarte middelalderkirkene i tre er bygninger med sterk symbolverdi.  På oppdrag fra Riksantikvaren har NIKU gjennomgått og vurdert alle stavkirkene. Målet er skadeforebygging, bedre sikring og forvaltning av kirkene i en ny klimahverdag

Prosjektet tar utgangspunkt i behovet for å lage en metode som kan brukes til å vurdere skaderisiko. Norske kirkebygg bør forvaltes uten verditap ved klimaendringer og energirelaterte tiltak. Programmet har blitt tilpasset stavkirkene. Målgruppen for arbeidet er forvalterne av de forskjellige kirkene.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har fått forsknings- og utviklingsmidler fra Riksantikvaren til å ta oppdraget et skritt videre, løfte blikket og problematisere hvor risikoutsatte stavkirkene faktisk er.

NIKUs prosjektgruppe: Tone Marie Olstad (prosjektleder), Annika Haugen, Fredrik Berg og Hanne Moltubakk Kempton.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2014-2018

Siste nytt