Slitasje eller patina? Tusenvis av nyskjerrige besøkende setter spor i populære stavkirker.»

Stavkirkenes sårbarhet og slitasje ved økt turisme

Stavkirkene regnes blant Norges viktigste bidrag til verdenskulturarven og har de siste årene blitt populære besøksmål. Dette får naturligvis positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, men det skaper også nye utfordringer. Hvordan kan man legge til rette for en turisme som ikke sliter ned stavkirkene og kirkestedene?

For å kunne svare på dette trenger vi mer kunnskap. Derfor startet Fredrik Berg ved NIKU i 2017 et forskningsprosjekt som gjennom et omfattende kartleggingsarbeid ser på hvordan besøkstallene har utviklet seg de siste årene og hvilke konsekvenser dette har hatt og har for den daglige driften av stavkirkene. Med utgangspunkt i dette materialet vil vi se nærmere på forskjellige problemstillinger vedrørende sårbarhet, tålegrenser, overvåking og ulike typer av tiltak.

Har du spørsmål eller tanker rundt prosjektet? Da er du velkommen å kontakte prosjektleder Fredrik Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017