BygningSIS

Rehabilitering eller nybygg – hva er best for samfunn og klima?

Bygning-SIS  – modul 3

Eldre bygninger, uansett om det er småhus eller bygårder, har den fordelen at de allerede er bygget, og dessuten ofte med robuste materialer som er ment å vare lenge. Samtidig ansees de ofte som miljøverstinger på grunn av at de er utette og dårlig isolert. Dette kan brukes til å argumentere for at det å rive gamle bygninger og erstatte dem med nye, mer energieffektive bygninger er et godt klimatiltak. Men dette er ikke nødvendigvis helt korrekt.

Prosjektet har som hensikt å utforske hvordan livsløpsvurderinger og klimagassanalyser kan integreres i beslutningsstøtte vedrørende rehabilitering av verneverdige bygninger. Dels fordi det vil gi bedre informasjon om hvordan den bygde kulturarven påvirkes av klimarelaterte forordninger og støtteordninger for bygninger generelt. Men også fordi vi trenger å vite hvordan den bygde kulturarven spiller inn i det totale klimagassregnskapet.

Prosjektleder: Fredrik Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2017

Aktiviteter og nyhetssaker