villa dammen

Rapport: Gamle hus kan være like klimavennlige som nye.

Fredrik Berg har bidratt til diskusjon av systemgrenser og forutsetninger for analysen, samt innspill til denne prosjektrapporten av Asplan Viak.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Resultatene presentert i denne rapporten viser at energieffektivisering av eldre bygg ikke trenger å gå på bekostning av bevaringsverdi for å gi klimagevinst.

Som et kompromiss, av hensyn til kulturhistoriske verdier, kan nennsomme energieffektiviseringstiltak være en måte å redusere den høye klimabelastningen fra drift av eldre boligbygg.

Dersom de gode tiltakene gjennomføres, kan man oppnå en vesentlig forbedring av klimapåvirkning fra boligmassen, samtidig som den bygde kulturarven ivaretas.

Les hele rapporten her