Gamle hus kan være klimavennlige
Skånsom oppgradering som klimatiltak Gamle hus har den miljøfordelen at de allerede er bygget. Med skånsom oppgradering, nøye valgte energitiltak og veiledning i energibesparende atferd, kan eldre bygg være mer klimavennlige enn nybygg i et livsløpsperspektiv. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Oppgradering av gamle hus er et godt klimatiltak

Å oppgradere gamle hus kan være like miljøvennlig som å bygge nye hus etter dagens standarder. Men det stiller noen krav til brukerne av bygget.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Som en del av overgangen til et lavutslippssamfunn, må eksisterende bygninger tilpasses stadig strengere krav til energieffektivitet.

I en slik omstillingsprosess kan vi imidlertid risikere at historiske bygninger taper hele eller deler av sine bevaringsverdier. De kan bli veldig endret eller i verste fall revet og erstattet med nye bygg.

Men ser en på hele livsløpet til et bygg, viser det seg at de historiske bygningene med små justeringer kan være vel så bra for miljøet som nybygg.

Livsløpsanalyser viser det samlede klimafotavtrykket

– For å gjøre en helhetlig vurdering av hvilken belastning eksisterende bygninger har på miljøet, må vi skifte fokus fra energiforbruk alene til det totale utslippet av klimagasser gjennom levetiden til et bygg. Dette gjøres ved såkalte livsløpsanalyser, forklarer Fredrik Berg, bygningsantikvar og forsker ved NIKU.

I en ny artikkel utdyper Berg og Mie Fuglseth fra Asplan Viak resultatene fra livsløpsanalysen av et bolighus i Moss. Boligen hadde gjennomgått en skånsom oppgradering, hvor det ble valgt tilpassede løsninger med relativt lavt materialforbruk.

Analysen viste at selv om et moderne boligbygg vil være mer energieffektivt, vil den store mengden byggematerialer som kreves for å bygge det gjøre at det tar over femti år før lavere utslipp fra energibruk veier opp for klimagassutslipp i forbindelse med utbygging.

I tillegg understreker forskerne at adferden til de som bruker en bygning har stor betydning for de samlede klimagassutslippene. Med smarte grep kan beboere redusere energibruken uten at det går på akkord med innekomforten.

Klimatiltak med snarlig virkning

FNs klimapanel understreker at vinduet for å redusere klimagassutslipp for å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene er lite. Derfor er det viktigst å gjøre klimatiltak som gir rask innsparing av klimagassutslipp.

Fredrik Berg hevder at dette er et godt argument for å gjøre enkle tiltak som reduserer utslipp, for eksempel tilpasset oppgradering av eldre boliger.

– Skånsom oppgradering, nøye valgte energitiltak og veiledning i energibesparende atferd vil være svært gode klimatiltak i eldre bygg, sier han.

 

Les hele saken hos forskning.no.

Resultatene fra livsløpsanalysen av Villa Dammen i Moss skal presenteres på den tredje internasjonale konferansen om energieffektivitet i historiske bygninger, EEHB2018, 26. september.