Færder fyr Fyrtårnet fra 1857 er et viktig symbol for Færder kommune. Foto: Kjartan Hauglid 2015.

Kulturminneplan for Færder kommune

NIKU har på oppdrag fra Færder kommune hatt ansvaret for å lage kommunens første kulturminneplan. Planen ble utarbeidet i samarbeid med en tverrsektoriell arbeidsgruppe fra Færder kommune, og med bred medvirkning fra frivillige lag og organisasjoner. Kulturminneplanen ble vedtatt av kommunestyret november 2020.

Planen er delt opp i tre deler. Den første omhandler lover, føringer og forventninger, begreper og aktører som er nyttige å forholde seg til i forvaltningen av kulturarven. I andre del presenteres en oversikt over viktige særtrekk ved historien på og rundt øyene i Færder kommune, samt de kulturhistoriske temaer som er vurdert til å ha størst betydning for forståelsen og opplevelsen av kommunen i dag. Kulturminneplanens tredje del inneholder en handlingsdel med tiltak og strategier knyttet til både forvaltning og formidling.

Prosjektleder: Fredrik Berg.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Færder kommune
  • Tidsperiode
    2019-2020