Aker sykehus Skråfoto fra nord av Bygg 41 på Aker sykehus, før bygningen ble revet. Foto: Fredrik Berg/NIKU 2019.

Aker sykehus – Dokumentasjon Bygg 41

NIKU har på oppdrag fra Omsorgsbygg Oslo KF utført en kulturminnefaglig dokumentasjon av bygg 41 på Aker sykehus, i forbindelse med at bygningen skulle rives for å gjøre plass til bygging av Oslo storbylegevakt. Bygningen hadde vernestatus som kommunalt listeført og var oppført på Oslo kommunes «Gul liste».

NIKUs rapport omfatter historikk om bygningen, fotodokumentasjon av fasader og interiør, samt vedlegg med tegninger.

Prosjektleder: Fredrik Berg.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Omsorgsbygg Oslo KF
  • Tidsperiode
    2019