Elisabeth Andersen

  • Forsker —
  • Kunsthistoriker

Telefonnummer: 90517819

E-post: elisabeth.andersen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Publikasjoner registrert i Cristin

Elisabeth Andersen har jobbet som kunsthistoriker hos NIKU siden 2007

Elisabeth arbeider med prosjekter knyttet til kirkebygg og kirkekunst. Hun har tidligere vært involvert i dokumentasjonsprosjektet Norges Kirker (www.norgeskirker.no). Hennes spesialfelt er kirkekunst fra middelalderen, og hun har de siste årene bl.a. forsket på madonnaskap fra perioden 1100-1350.

Elisabeth er Cand. philol fra Universitet i Oslo.

Utvalgte prosjekter

Artikler