Elisabeth Andersen

  • Forsker —
  • Kunsthistoriker

Telefonnummer: 90517819

E-post: elisabeth.andersen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Elisabeth Andersen har jobbet som kunsthistoriker hos NIKU siden 2007.

Elisabeth arbeider med prosjekter knyttet til kirkeinteriører og kirkekunst, fra middelalderen til moderne tid. Hun har de siste årene forsket på kalkmalerier i norske kirke, etter-reformatorisk kirkeinventar og -kunst, samt norske gravkapellers utsmykninger og innredninger.

Elisabeth er Cand. philol fra Universitet i Oslo.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler