Elisabeth Andersen

  • Forsker —
  • Kunsthistoriker

Telefonnummer: 90517819

E-post: elisabeth.andersen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Elisabeth Andersen har jobbet som kunsthistoriker hos NIKU siden 2007

Elisabeth arbeider med prosjekter knyttet til kirkebygg og kirkekunst. Hun har de siste årene forsket på middelalderske madonnaskap fra ca. 1150 til ca. 1350, etter-reformatoriske kalkmalerier i norske kirker og dåpsengler. For tiden er hun også i gang med et prosjekt om norske gravkapeller.

Elisabeth er Cand. philol fra Universitet i Oslo.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler