Norske kirkerom – endring, brudd og kontinuitet

Norske kirkerom – endring, brudd og kontinuitet

Bygning-SIS: Modul 1

Hva har vi brukt, innredet og prydet våre norske kirkerom med de siste 500 årene?  Kirkebyggene og deres utsmykning har endret seg i takt med nye liturgiske former, og under påvirkning av europeiske moter og trender.

På tross av at middelalderkirker gjennom tiden har i større eller mindre grad blitt endret, ombygget eller revet, er det likevel bevart dekor og inventardeler som forteller om kirkens historie.

Å forstå hva vi har av kunst og inventar i kirkerommene – ny kunnskap om våre kulturskatter – hjelper oss å verdsette og ivareta denne viktige kulturarven. Gjennom konkrete nærstudier, beskrivelser og analyser av interiør og inventardeler, vil jeg kaste nytt lys over utvalgte gjenstander og motivgrupper og følge deres utvikling i norske kirkerom i århundrer etter reformasjonen.

Prosjektleder: Elisabeth Andersen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018

Nyheter og aktiviteter