Dåpsengel fra Brunkeberg kirke i Telemark.
Dåpsengel Fra Brunkeberg kirke i Telemark.

Svevende dåpsengler

Svevende dåpsengler dukker opp rundt midten av 1600-tallet i Nord-Tyskland, og hadde sin storhetstid på 1700-tallet. I løpet av de første tiårene av 1700-tallet spredte de seg til Sverige, Danmark og litt senere til Norge.

Dåpsengler er utskårede engler i tre, bemalte og forgylte, og kan heises opp og ned fra taket. I hendene holder de et dåpsfat og i noen tilfeller kan de også holde en basun, palmekvist, bok eller skriftbånd. Englene variere i lengde fra ca. 50 cm til ca. 160 cm.

I tillegg til de svevende dåpsengler finnes det stående og knelende dåpsengler. Disse vil bli undersøkt senere.

I dette forskningsprosjektet undersøker kunsthistoriker Elisabeth Andersen de skandinaviske svevede dåpsenglene; når og hvorfor dukker de opp i våre kirker? Hva slags utforming får de i Skandinavia? Hvorfor slo de de ikke like godt an i Danmark? Og hvorfor de ble så upopulære?

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2018-2020