I Enebakk kirke finner vi kalkmalerifragmenter fra ulike perioder. Kvinnen som kinner smør er et motiv som man også finner i mange danske kalkmalerier fra middelalderen. Smørkinning var et gjøremål som ofte kunne gå galt. Gikk det bra, så kunne det blitt tolket dithen at djevelen var med i spillet.
Djevelsk I Enebakk kirke finner vi et kalkmalerifragment som kan være fra senmiddelalderen. Her ser vi en kvinne som kjerner smør med hjelp av to djevler. Smørkjerning var et gjøremål som ofte kunne gå galt. Gikk det bra, så kunne det blitt tolket dithen at djevelen var med i spillet.

Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

Hvor mange norske steinkirker har bevarte kalkmalerier? Når er disse kalkmaleriene fra og hvilke motiver og dekortyper finner vi? Og ikke minst: Hvor mye av det vi ser i dag er senere oppmalinger og hva er originalt?

I Norge er det bevart kalkmalerier fra før 1800 i nesten 50 middelalder-steinkirker. Med andre ord: nesten hver tredje av våre rundt 160 middelaldersteinkirker har bevarte kalkmalerifragmenter. Disse er hittil lite undersøkt, og det finnes ingen studie som omfatter hele materialet.

Gjennom forskningsprosjektet «Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850» vil konservator Susanne Kaun og kunsthistoriker Elisabeth Andersen kartlegge og undersøke disse kalkmaleriene.

Publikasjoner og foredrag

Kalkmalerier og tidligere restaureringer.

Kalkmaleriseminaret 2019

Prosjektledere: Susanne Kaun og Elisabeth Andersen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2018-2020
På jakt etter skygger: Susanne og Elisabeth reiste i 2017 rundt til kirker for å undersøke skyggemalerier og belyse denne lite beskrevet dekortypen. Skyggemalerier dukket opp i våre kirkerom på 1600-tallet og 1700-tallet. Et skyggemaleri er en sort skygge malt på veggen bak ulike inventargjenstander. Hvorfor ble slike skygger malt? Hva kan skyggene fortelle oss om gjenstandenes opprinnelige form, plassering og endringshistorikk?
På jakt etter skygger Susanne og Elisabeth reiste i 2017 rundt til kirker for å undersøke skyggemalerier og belyse denne lite beskrevet dekortypen. Skyggemalerier dukket opp i våre kirkerom på 1600-tallet og 1700-tallet. Et skyggemaleri er en sort skygge malt på veggen bak ulike inventargjenstander. Hvorfor ble slike skygger malt? Hva kan skyggene fortelle oss om gjenstandenes opprinnelige form, plassering og endringshistorikk?
Etter-reformatoriske kalkmalerier i Moster gamle kirke, Hordaland Kalkmaleriene i Moster har sammenlignet med andre norske kalkmalerier blitt forholdsvis lite retusjert gjennom århundrene, og er blant de beste og mest omfattende bevarte i Norge fra etter-reformatorisk tid. Observasjoner som ble gjort under NIKUs konserveringsarbeidet i 2012-2013 ga oss ny kunnskap om utsmykningsperiodene og maleridetaljer.
Etter-reformatoriske kalkmalerier i Moster gamle kirke, Hordaland Kalkmaleriene i Moster har sammenlignet med andre norske kalkmalerier blitt forholdsvis lite retusjert gjennom århundrene, og er blant de beste og mest omfattende bevarte i Norge fra etter-reformatorisk tid. Observasjoner som ble gjort under NIKUs konserveringsarbeidet i 2012-2013 ga oss ny kunnskap om utsmykningsperiodene og maleridetaljer.

Siste nytt