I Enebakk kirke finner vi kalkmalerifragmenter fra ulike perioder. Kvinnen som kinner smør er et motiv som man også finner i mange danske kalkmalerier fra middelalderen. Smørkinning var et gjøremål som ofte kunne gå galt. Gikk det bra, så kunne det blitt tolket dithen at djevelen var med i spillet.
Djevelsk I Enebakk kirke finner vi et kalkmalerifragment som kan være fra senmiddelalderen. Her ser vi en kvinne som kjerner smør med hjelp av to djevler. Smørkjerning var et gjøremål som ofte kunne gå galt. Gikk det bra, så kunne det blitt tolket dithen at djevelen var med i spillet.

Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

Hvor mange norske steinkirker har bevarte kalkmalerier? Når er disse kalkmaleriene fra og hvilke motiver og dekortyper finner vi? Og ikke minst: Hvor mye av det vi ser i dag er senere oppmalinger og hva er originalt?

I Norge er det bevart kalkmalerier fra før 1800 i nesten 50 middelalder-steinkirker. Med andre ord: nesten hver tredje av våre rundt 160 middelaldersteinkirker har bevarte kalkmalerifragmenter. Disse er hittil lite undersøkt, og det finnes ingen studie som omfatter hele materialet.

Gjennom forskningsprosjektet «Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850» vil konservator Susanne Kaun og kunsthistoriker Elisabeth Andersen kartlegge og undersøke disse kalkmaleriene.

Publikasjoner og foredrag

Kalkmalerier og tidligere restaureringer.

Kalkmaleriseminaret 2019

Prosjektledere: Susanne Kaun og Elisabeth Andersen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2018-2020

Siste nytt

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.

Kalkmalerier i Trondenes middelalderkirke

Hvordan har veggene i Trondenes kirke vært dekorerte til forskjellige tider? Det forsøker Elisabeth Andersen og Susanne Kaun å finne ut av ved kartlegging av kirkas mange kalkmalerier. 1. november holder de innlegg om tema på Trondenesdagene.