I Enebakk kirke finner vi kalkmalerifragmenter fra ulike perioder. Kvinnen som kinner smør er et motiv som man også finner i mange danske kalkmalerier fra middelalderen. Smørkinning var et gjøremål som ofte kunne gå galt. Gikk det bra, så kunne det blitt tolket dithen at djevelen var med i spillet.
Djevelsk I Enebakk kirke finner vi kalkmalerifragmenter fra ulike perioder. Kvinnen som kinner smør er et motiv som man også finner i mange danske kalkmalerier fra middelalderen. Smørkinning var et gjøremål som ofte kunne gå galt. Gikk det bra, så kunne det blitt tolket dithen at djevelen var med i spillet.

Kalkmalerier og tidligere restaureringer

Hvordan har tidligere restaureringer påvirket kalkmalerienes tilstand og utseende i dag?

I dette forskningsprosjektet undersøkes og kartlegges tidligere behandlinger av kalkmalerier i norske middelalder-steinkirker. Det fokuseres på behandlinger utført av konservatorer under og etter oppdagelsen og avdekningsprosessen.

I Norge er det bevart kalkmalerier fra før 1800 i 48 middelalder-steinkirker.  Disse har for det meste blitt avdekket og restaurert i første halvdel av 1900-tallet, og av et begrenset antall personer. Disse tidligere behandlingene har gitt sitt preg på hvordan maleriene oppleves, og hvilke konserveringstekniske problemer vi møter i dag.

Gjennom NIKUs arbeid med kalkmaleriene har vi erfart at ved flere tilfeller har det blitt brukt et konserveringsmiddel som over tid førte til avskallinger, og som mørknet. Dessuten vet vi at kalkmaleriene ofte er svært retusjerte, og skille mellom originalt maleri og oppmaling kan være uklart. Hittil er disse tidligere behandlingene lite undersøkt, og det foreligger ingen systematisk studie på det.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2016-2018
En særegen dekor fra 1700-tallet dekker veggene i koret i Ulnes kirke i Valdres. Vi ser dekorative trær i et enkelt landskap, og noe bortgjømt, en bibelsk scene der Sakkeus sittende i et morbærtre møter Jesus og disiplene.
Ulnes kirke En særegen dekor fra 1700-tallet dekker veggene i koret i Ulnes kirke i Valdres. Vi ser dekorative trær i et enkelt landskap, og noe bortgjømt, en bibelsk scene der Sakkeus sittende i et morbærtre møter Jesus og disiplene.
Hobøl kirke i Østfold er en av rundt 160 bevarte middelalderske steinkirker i Norge. I likhet med flere andre har kirken en typisk middelaldersk arkitektur med rektangulært skip, mindre kor og halvrund apsis.
Hobøl kirke Hobøl kirke i Østfold er en av rundt 160 bevarte middelalderske steinkirker i Norge. I likhet med flere andre har kirken en typisk middelaldersk arkitektur med rektangulært skip, mindre kor og halvrund apsis.
I Efteløt kirke i Buskerud er apsisveggen bak altertavla malt med en uttrykksfull grisaille-dekor. Kalkmaleriet er trolig fra midten av 1600-tallet, og ble avdekket 1946 av konservator Ola Seter. Men hvor mye er originalt?
Grisaille-dekor I Efteløt kirke i Buskerud er apsisveggen bak altertavla malt med en uttrykksfull grisaille-dekor. Kalkmaleriet er trolig fra midten av 1600-tallet, og ble avdekket 1946 av konservator Ola Seter. Men hvor mye er originalt?
Blått i Ulnes I Ulnes kirke har konservator Ola Seter avmerket et nymalt område med skrå strek. Hans tilføyelser er dermed tydelig lesbare. I dag ville man dog vært langt mer tilbakeholdende når det gjelder omfang av retusjer og tilføyelser.
Kalkmaleriene som dekker mesteparten av koret i Dale kirke i Sogn og Fjordane er datert rundt 1560. Hånden (pil) er rester etter en senere dekor som ble fjernet i 1949/50 for å fremkalle de eldre underliggende kalkmaleriene.
Dale kirke Kalkmaleriene som dekker mesteparten av koret i Dale kirke i Sogn og Fjordane er datert rundt 1560. Hånden (pil) er rester etter en senere dekor som ble fjernet i 1949/50 for å fremkalle de eldre underliggende kalkmaleriene.
Nes kirke i Telemark har Norges mest omfattende bevarte middelalderske veggutsmykning fra 1200-tallet. Hva har konservator Gerhard Gotaas sett av originale former, da han antydet dyreskikkelser med oransje konturer?
Middelaldersk veggutsmykning Nes kirke i Telemark har Norges mest omfattende bevarte middelalderske veggutsmykning fra 1200-tallet. Hva har konservator Gerhard Gotaas sett av originale former, da han antydet dyreskikkelser med oransje konturer?

Siste nytt