I Efteløt kirke i Buskerud er apsisveggen bak altertavla malt med en uttrykksfull grisaille-dekor. Kalkmaleriet er trolig fra midten av 1600-tallet, og ble avdekket 1946 av konservator Ola Seter. Men hvor mye er originalt?
Grisaille-dekor I Efteløt kirke i Buskerud er apsisveggen bak altertavla malt med en uttrykksfull grisaille-dekor. Kalkmaleriet er trolig fra midten av 1600-tallet, og ble avdekket 1946 av konservator Ola Seter. Men hvor mye er originalt?

Kalkmalerier og tidligere restaureringer

Hvordan har tidligere restaureringer påvirket kalkmalerienes tilstand og utseende i dag?

I Norge er det bevart kalkmalerier fra før 1800 i rundt 50 middelalder-steinkirker.  Disse har for det meste blitt avdekket og restaurert i første halvdel av 1900-tallet, og av et begrenset antall personer. Disse tidligere behandlinger har gitt sitt preg hvordan maleriene oppleves, og hvilke konserveringstekniske problemer vi møter i dag.

I dette forskningsprosjektet undersøkes og kartlegges tidligere behandlinger av kalkmalerier i norske middelalder-steinkirker. Det fokuseres på behandlinger utført av konservatorer under og etter oppdagelsen og avdekningsprosessen.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2016-2018