Kalkmalerier fa 1500-tallet i Mariakirken i Bergen.
Kalkmalerier Kalkmalerier fra 1500-tallet i Mariakirken i Bergen.

Seminar: Kalkmalerier i norske steinkirker

Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850
11. – 12. september 2019 i Nes kirke i Telemark

Rundt 50 av de norske steinkirkene fra middelalderen har bevarte kalkmalerier fra før 1850. Hvilke motiver og dekortyper finnes i våre middelalderkirker? Hvilke endringer kan spores etter reformasjonen? Hvordan har tidligere restaureringer påvirket kalkmalerienes utseende i dag?

Vi ønsker å invitere til et tverrfaglig to-dagers seminar om norske kalkmalerier – en gruppe malerier som har fått ufortjent lite oppmerksomhet!

Seminaret holdes i Nes kirke i Telemark med ekskursjoner til Sauherad kirke. Begge kirker har noen av Norges mest omfattende kalkmaleriprogrammer.

Call for papers: innleveringsfrist 1. april 2019

Program for seminaret (under utarbeiding)

Overnatting       (under utarbeiding)

Adkomst             (under utarbeiding)

Påmelding (åpnes i mai 2019)

For mer informasjon kan Susanne Kaun og Elisabeth Andersen kontaktes.

Seminaret arrangeres av Norsk institutt for kulturminneforskning ved konservator Susanne Kaun og kunsthistoriker Elisabeth Andersen som en del av deres forskningsprosjekt Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850.

Prosjektet går fra 2017-2020 og inngår i NIKUs strategiske instituttsatsninger.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2019
Etter-reformatoriske kalkmalerier i Sauherad kirke.
Sauherad kirke Etter-reformatoriske kalkmalerier i Sauherad kirke.
«Maria kroning» i korapsiden i Nes kirke i Telemark
Maria i Telemark «Maria kroning» i korapsiden i Nes kirke i Telemark