Seminar i Nes kyrkje Fra seminar om kalkmalerier i norske kirker. Foto: Elisabeth Andersen, NIKU

Landets første seminar om kalkmalerier i norske kirker

NIKU arrangerte 11.-12.september Norges første seminar om kalkmalerier i norske kirker, i Nes kyrkje i Telemark. – De norske kalkmaleriene har fått for lite oppmerksomhet, mener Elisabeth Andersen og Susanne Kaun som tok initiativ til seminaret.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Nesten hver tredje middelalderkirke i stein har bevarte kalkmalerier, noen mer fragmentariske enn andre.  Disse kalkmaleriene har fått ufortjent lite oppmerksomhet. Dette ønsket kunsthistoriker Elisabeth Andersen og konservator Susanne Kaun ved NIKU å gjøre noe med.

– Vi ønsket å invitere fagfolk og andre interesserte til et todagers seminar for å dele kunnskap men også å inspirere til at flere får øynene opp for hva vi har bevart av kalkmalerier i Norge, sier Susanne.

Seminaret kom i kjølvann av forskningsprosjektet «Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850», som de to initiativtakerne har sammen.

Seminaret hadde hele 16 foredrag over to dager. Denne bredden i fagbakgrunnen til foredragsholdere og de rundt 60 deltakerne fra Norge, Sverige og Danmark skapte interessante diskusjoner, mener Susanne og Elisabeth.

 

Elisabeth AndersenAndersen arrrangerte seminaret sammen med Susanne Kaun. Her gir hun seminardeltakerne en gjennomgang av hvilke kalkmalerier vi finner rundt om i landet.
Peter A. Blix og Hove kirkeKunsthistoriker og styreleder i Fortidsminneforeningen, Margrethe C. Stang, holdt innlegg om Peter A. Blix og restaureringen av Hove kirke i Vik i Sogn.

«Nordens sixtinske kapell» som ramme

Nes kyrkje er fra rundt år 1180, og har landets mest omfattende bevarte middelalderske veggutsmykning. Tidligere riksantikvar Harry Fett kalte visstnok kirken «Nordens sixtinske kapell», noe som er lett å forstå når man opplever det rikt dekorerte kirkerommet; kalkmalerier fra middelalderen i koret og 1700-tallet i skipet.

– Nes kyrkje skapte derfor den perfekte rammen for et slikt seminar. Og vi er veldig takknemlige for at menigheten ville være vertskap. Støtte og hjelp fra kirketjener og menighet gjorde seminaret mulig, forteller Elisabeth.

Som en del av programmet gikk turen til nabokirken Sauherad kirke, som har kalkmalerier fra 1700-tallet i skip og kor.  Men det var kanskje den såkalte «demonveggen», på korets vestvegg, som  skapte mest debatt og diskusjoner?

Nes kyrkjeKirka ble innviet i 1186, og er en av Telemarks ni bevarte steinkirker fra middelalderen.
Altertavle, kor og hvelvKalkmaleriene i koret og hvelvet er fra 1200-tallet, og de ble gjenfunnet under restaurering i 1937-39. Altertavlen er fra 1663.

Ønsker mer forskning på kalkmalerier

Et gjennomgående tema under seminaret var behovet for mer kunnskap om de norske kalkmaleriene.

– Seminaret har vist hvor stor interesse det er for norske kalkmalerier, men også hvor stort behov det er for mer kunnskap om disse. VI trenger mer forskning på norske kalkmalerier slik at vi kan ivareta og forvalte dem på en forsvarlig måte, sier Susanne og Elisabeth

– Og vi håper på flere slike samlinger og seminarer der norske kalkmalerier er i fokus!

Sauherad kirkeSeminaret ble avsluttet med utflukt til Sauherad kirke, som i likhet med Nes kirke, er en rikt dekorert middelalderkirke i stein.
"Demonveggen"I Sauherad kirke finner vi tusenvis av ansikter tett i tett. Dette maleriet er plassert sånn at når kirka er i vanlig bruk, ser ikke kirkelyden det, kun presten og eventuelle hjelpere.
Studier av maleriene i Sauherad kirkeDetaljene i enkelte av kalkmaleriene, sånn som "Demonveggen" i Sauherad kirke, er ofte ikke synlig ved første øyekast.