Sundslia gravkapell, Flekkefjord Elisabeth Andersen og Fredrik Berg forsker på norske gravkapell. Sundslia kapell i Flekkefjord er at de mange stedene de har besøkt. Foto: Berg/Andersen, NIKU

Gravkapeller i Fortidsminneforeningens årbok

Fredrik Berg og Elisabeth Andersen har i Fortidsminneforeningens årbok for 2020 skrevet om flere resultater fra det pågående forskningsprosjektet Norges gravkapeller.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I tiden fra 1860 til midten av 1900-tallet ble det reist flere hundre gravkapeller i Norge. Til tross for at de utgjør en vesentlig del av den kultur- og arkitekturhistorie som knyttes til kirker, gravplasser, begravelse og død har denne bygningstypen blitt lite omtalt i historieskrivingen.

Fortidsminneforeningens årbok for 2020 har tema Religiøsitetens kulturminner, og her har NIKUs Fredrik Berg og Elisabeth Andersen bidratt med artikkelen «Bygninger for sorg og avskjed norske gravkapeller ca. 1860–1950».

I artikkelen undersøker de både de forutsetninger som lå til grunn for at en ny bygningstype ble etterspurt, og de ulike kjennetegnene som karakteriserer gravkapellene i denne perioden med hensyn til form, funksjon og dekor.

Les mer og bestill tidsskriftet på Fortidsminneforeningens nettsider.

Aurdal gravkapell
Aurdal gravkapellKapellet som stod ferdig i 1940 er et flott eksempel på tidens typiske stramme uttrykk med rektangulære vinduer, høyreist skiferkledd saltak og liggende hvitmalt panel. Arkitekten Erling Krogseth tok utgangspunkt i kirkens karakter. Foto: Berg/Andersen, NIKU
Aurdal gravkapell interiør. Foto Berg Andersen,
Aurdal gravkapellInteriøret i kapellet sett mot fondveggen. Alle de fire veggene er dekket med veggmalerier. Foto: Berg/Andersen, NIKU