Kirkekunst

Bevaring og konservering av vår vakre kirkekunst er en kjernekompetanse i NIKU.

Vakker kirkekunst har de fleste av oss et forhold til, og den er en viktig del av den norske kulturarven. Skånsom konservering og etablering av gode oppbevaringsmiljøer er avgjørende for at denne kunsten skal bevares på en god måte, slik at nye generasjoner får glede av den.

NIKU har lang erfaring med behandling av veggfast dekor, billedkunst og bemalte skulpturer slik som prekestoler og altertavler. Vi tilbyr konservering, forslag til tiltak, restverdisikring samt råd om forebyggende bevaring/inneklima og gode renholdsrutiner.

NIKU bistår kirkeeiere over hele landet med rådgiving og behandling slik at man i samarbeid kan forvalte kirker og kirkeinventar på en god måte.

Vi har også erfaring med verdivurdering av kirker.

Dåpsbaldakin i Holt kirkeKonservatorer fra NIKU i arbeid.
Jesus på korsetDetalj fra middelalderskapet i Norddal kirke. Etter konservering.
Barokk innramming rundt alterskap fra middelalderen. Detalj fra alterskapet i Norddal kirke. Før konservering.
Alterskapet i Sande kirkeEngelen Gabriel, malt på 1500-tallet.

NIKU kan også utføre ulike analyser som kan gi ytterligere informasjon om gjenstanden/interiøret.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

 

Tone Marie Olstad

Kontakt oss

Tone kan svare deg på spørsmål om kirkekunst

Kontakt

Prosjekter

Her er noen eksempler på jobber vi har gjort med kirkekunst