Kristin Kausland

  • Forsker

Telefonnummer: 45872993

E-post: Kristin.Kausland@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Kristin har tilbragt størstedelen av karrieren som malerikonservator i England og Nederland før hun kom til Oslo og Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie ved UiO i 2012. Der jobbet hun inntil nylig som PhD stipendiat, forsker og underviser.

Kristin leverte doktorgradsavhandling ved IAKH i 2016. Avhandlingen omhandler alterskap fra senmiddelalderen, der hun brukte kunstteknologiske analyser for å besvare spørsmål om opphavet til kirkekunsten og andre verkstedssammenhenger. Kristins forskning er tverrfaglig, hun arbeider i feltet mellom kunsthistorie og konservering.

Hun ble i 2017 tildelt midler fra Norges Forskningsråd og EUs Marie Curie til et postdoktorgradsprosjekt som hun skal utføre ved University of Cambridge og NIKU. Dette prosjektet bygger videre på funnene fra doktorgradsavhandlingen. Hun har utvidet forskningsmaterialet til Skandinavia og Tyskland og skal samarbeide med forskere ved KHM, historisk museum i Bergen, og Cambridge.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: