Anna og jesusbarnet. Foto av deltalj mens skulpturen fremdeles var montert i skapet. Samme skupltur ble kan man se røngtenbilde av under.

Dokumentasjon og behandling av alterskapet fra Aure

Alterskapet fra Aure kirke har blitt behandlet på NIKUs atelier. Løs maling ble festet før overflatene ble renset og til slutt retusjert slik at motivene fra middelalderen kommer best mulig til sin rett.

I tillegg har alterskapet blitt undersøket og dokumentert. Konstruksjon og malingsstruktur har blitt undersøkt og kartlagt gjennom tverrsnitt, pigmentanalyser og røntgenfotografi. I samarbeid med NIKUs avdeling for digital dokumentasjon har skapet også blitt 3D-skannet før og etter konservering.

Prosjektleder: Anne Apalnes Ørnhøi

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2020-2021