Anne Apalnes Ørnhøi

  • Malerikonservator

Telefonnummer: 93655942

E-post: anne.ornhoi@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Anne Apalnes Ørnhøi er malerikonservator NKF-N og forsker og har vært ansatt i NIKU siden 2008. Ørnhøis hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret, panel og metall, samt polykrom skulptur (bemalt skulptur) og alterskap.

I NIKU har hun vært prosjektleder for både private og offentlige oppdragsgivere, inkludert konserveringsprosjekter under Riksantikvarens stavkirkeprogram, Astrup Fearnley Museet og for private eiere. Hun har lang erfaring med konservering av limfargedekor og har forsket på blant annet konsolideringsmidler for behandling av limfargedekor og materialbruk.

Ørnhøi har tidligere jobbet både ved Munch museet og ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Ørnhøi har fra tidligere en cand.mag. grad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, og tok en mastergrad i kunstkonservering ved Universitetet i Oslo i 2006, hvor hennes siste semester ble avlagt ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter