Anne Apalnes Ørnhøi

  • Malerikonservator —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 93655942

E-post: anne.ornhoi@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Anne Apalnes Ørnhøi er malerikonservator NKF-N i NIKU.

Ørnhøis hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret, panel og metall, polykrom skulptur (bemalt skulptur), samt moderne kunst. I NIKU har hun vært prosjektleder for konserveringsprosjekter under Riksantikvarens stavkirkeprogram, Astrup Fearnley Museet og for private eiere.

I 2017 arbeidet Ørnhøi ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Ørnhøi tok en mastergrad i kunstkonservering ved Universitetet i Oslo i 2006, og har tidligere studert blant annet arkeologi.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter