Ringebu kirke
Ringebu stavkirke Ringebu stavkirke er en av de mer besøkte stavkirkene i Norge samtidig som den har bevart rester av eldre malt dekor. For å vite mer om i hvilken grad disse overflatene påvirkes av klima og turisme gjennomfører forskerne i prosjektet målinger i kirken.

SyMBoL – Sustainable Management of Heritage Buildings in a long-term perspective

SyMBoL er et treårig forskningsprosjekt som skal bidra til at det finnes bedre beslutningsgrunnlag for forvaltere av historiske bygninger med bemalte interiører. Man vil gjøre dette gjennom å se nærmere på hvilke metoder som kan brukes for å måle sårbarhet og påkjenninger til turisme og klimaendringer.

Prosjektet er et tverrvitenskapelig samarbeid mellom konservatorer og ingeniører, og ledes av forskere fra NTNU. Utover NIKU omfatter forskergruppen også deltakere fra the Getty Conservation Institute (GCI) i USA og fra The Institute of Catalysis and Surface Chemistry ved Polish Academy of Sciences (PAS) i Polen.

Les mer om prosjektet her.

Prosjektleder: Tone Olstad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2018-2021